Afrikanen, meest efficiënte volk op aarde!

JEEPI
Als u met bijgevoegde beelden nog niet overtuigd bent van de efficiëncy van mensen op het Afrikaanse continent dan weten wij het ook niet meer.

Hoezo volle treinen, recycling, gescheiden inzamelen, uber of slooppremies?
In Afrika regelen ze het allemaal.

fiets

Carpoolen

ambu