Grootste Rubik’s cube oplossen

De originele Rubik’s Cube is een eenvoudige puzzel van 3x3x3. De meeste mensen kunnen het originele exemplaar uit de jaren 70 niet oplossen, maar op het internet zijn er puzzelmeesters die een veel grotere Rubik kunnen voltooien. Niemand heeft echter ooit geprobeerd om de grootste kubus van 17x17x17 op te lossen tot nu. Kenneth, een ware Rubik’s Cube meester, nam de uitdaging aan en voltooide de puzzel in meer dan zeven uur.